dissabte, 18 de novembre de 2017

Ball/Dance: BUFFALO BILL

http://www.copperknob.co.uk/stepsheets/buffalo-bill-ID121846.aspx

Buffalo Bill
Line-Dance choreo by Rafel Corbí
November 2017
72 counts, 4 walls, 2 restarts
Music: Sara Storer - Buffalo Bill (CD: Chasing Buffalo)
Intro: 32 counts
Restarts after count 24 on walls 3 and 6

TRIPLE STEPS DIAGONALLY FORWARD RIGHT AND LEFT WITH SCUFFS
1-2 Step diagonally forward with Right, Left beside Right 1.30
3-4 Step diagonally forward with Right, scuff Left beside Right
5-6 Step diagonally forward with Left, Right beside Left 10.30
7-8 Step diagonally forward with Left, scuff Right beside Left

JAZZBOX WITH 1/4 TURN RIGHT, WEAVE TO RIGHT
9-10 Cross Right over Left, step back with Left
11-12 Turn 1/4 right and step Right to side, cross Left over Right 3:00
13-14 Step Right to right side, cross/step Left behind Right
15-16 Step Right to right side, cross/step Left over Right

1/4 TURN RIGHT ROCK, RECOVER, 1/2 TURN RIGHT, SCUFF, TRIPLE FORWARD, SCUFF 
17-18 Turn 1/4 right and rock Right forward, recover weight onto Left 6:00
19-20 Turn 1/2 right and step Right forward, scuff Left beside Right 12:00
21-22 Step Left forward, Right beside Left
23-24 Step Left forward, scuff Right beside Left
***Restarts here on walls 3 and 6

FORWARD, HOOK, BACK, KICK, BACK, HOOK, FORWARD, TOUCH
25-26 Step Right forward, hook Left behind Right
27-28 Step Left back, kick Right forward
29-30 Step Right back, hook Left in front of Right
31-32 Step Left forward, touch Right toe behind Left

TRIPLE STEP BACK, COASTER STEP, SCUFF
33-34 Step Right back, lock Left in front of Right
35-36 Step Right back, low kick Left forward
37-38 Step Left back, Right beside Left
39-40 Step Left forward, scuff Right beside Left

FORWARD, PIVOT TURN, BACK, SAILOR TOUCH
41-42 Step Right forward, pivot turn 1/2 to left
43-44 Turn 1/2 to left and step Right back
45-46 Step Left behind Right, step Right in place
47-48 Step Left to left, touch Right beside Left

SIDE, TOUCH, SIDE, HOOK WITH 1/4 TURN, STEP, LOCK, STEP, HOLD
49-50 Step Right to side, touch Left beside Right
51-52 Step Left to side, 1/4 turn right and hook Right in front of Left 3:00
53-54 Step Right forward, lock Left behind Right
55-56 Step Right forward, hold

FORWARD, PIVOT TURN, FORWARD, HOLD, FULL TURN FORWARD, HOLD
57-58 Step Left forward, pivot 1/2 turn right 9:00
59-60 Step Left forward, hold
61-62 Full turn forward (over Left shoulder) stepping Right and Left
63-64 Step Right forward, hold

SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, LEFT RHUMBA FORWARD, SCUFF
65-66 Step Left to left, touch Right beside Left
67-68 Step Right to right, touch Left beside Right
69-70 Step Left to side, Right beside left
71-72 Step Left forward, scuff Right beside Left

Start again

Ball/Dance: THINGS UP (October 2017)

http://www.copperknob.co.uk/stepsheets/things-up-ID121848.aspx

Things Up
Line-Dance choreo by Rafel Corbí
October 2017
80 counts, 4 walls, 2 restarts
Music: Jeremy Parsons - Makin' Things Up As I Go
Intro: 32 counts
Restart on wall 3 after 32 counts
Restart on wall 6 after 64 counts

GRAVEPINE RIGHT, 1/2 MONTEREY TURN
1-2 Step Right to right, Left behind Right
3-4 Step Right to right, cross Left over Right
5-6 Touch Right toe to right side, over Left do a 1/2 turn right and bring Right beside Left 6:00
7-8 Touch Left toe to left side, bring Left beside Right

GRAVEPINE RIGHT, 1/4 MONTEREY TURN
9-10 Step Right to right, Left behind Right
11-12 Step Right to right, cross Left over Right
13-14 Touch Right toe to right side, over Left do a 1/4 turn right and bring Right beside Left 9:00
15-16 Touch Left toe to left side, bring Left beside Right

VAUDEVILLE LEFT WITH ROCKING CHAIR
17-18 Cross Right over Left, step Left to Left
19-20 Touch Right heel forward, Right beside Left
21-22 Rock Left forward, recover onto Right
23-24 Rock Left back, recover onto Right

VAUDEVILLE RIGHT WITH ROCKING CHAIR
25-26 Cross Left over Right, step Right to right side
27-28 Touch Left heel forward, Left beside Right 
29-30 Rock Right forward, recover onto Left
31-32 Rock Right back, recover onto Left
*** Restart here on wall 3 looking 3:00

TURNING TOE STRUTS, MAMBO FORWARD
33-34 Do a 1/2 turn left and step Right toe back, drop Right heel 3:00
35-36 Do a 1/4 turn left and step Left toe forward, drop Left heel 12:00
37-38 Rock Right forward, recover back onto Left
39-40 Step Right back, hold

BACK, HOLD, COASTER STEP, SCUFF, FORWARD, LOCK
41-42 Step Left back, hold
43-44 Step Right back, Left beside Right
45-46 Step Right forward, scuff Left beside Right
47-48 Step Left forward, lock Right bedide Left

FORWARD, TOUCH, HEEL STRUT, ROCK, RECOVER, HEEL STRUT
49-50 Step Left forward, touch Right beside Left
51-52 Step Right Heel to right, drop right heel
53-54 Rock Left back, recover forward onto Right
55-56 Step Left heel to left side, drop Left heel

BEHIND, SIDE, CROSS, SCUFF, FORWARD, TOUCH, SCOOT & HITCH TWICE
57-58 Step Right behind Left, step Left to side
59-60 Cross Right in front of Left, scuff Left beside Right
61-62 Step Left forward, touch Right toe behind Left
63-64 Turn 1/4 to right and scoot twice over Left while hitching Right knee 3:00
*** Restart here on wall 6 looking 12:00

ROCK, RECOVER, CROSS, HOLD RIGHT AND LEFT
65-66 Rock Right to side, recover onto Left
67-68 Cross Right over Left, hold
69-70 Rock Left to side, recover onto Right
71-72 Cross Left over Right, hold

FORWARD, TURN AND HOOK, FORWARD, HOLD, SPIN LEFT, HOLD OR CLAP
73-74 Step Right forward, turn 1/2 left and hook Left behind Right 9:00
75-76 Step Left forward, hold
77 Cross Right over Left
78-79 Spin a full turn left (ending with legs crossed)
80 Hold (or clap)

Start again

dimarts, 14 de novembre de 2017

Agenda d'aquesta setmana

Agenda BallsCountry per aquesta setmana i propera:

DISSABTE 18 NOVEMBRE: Classes a Campllong (Gironès)
Ariadna Corbí: (Avançats de 16.00 a 18.30) - Classes dies 18 i 25 de novembre & 9 i 16 de desembre)
Rafel Corbí: (Improver/Intermediate Line-Dance) de 18.45 a 20.30
Isabel Ortiz: (Debutants) de 18.45 a 20.30

DIUMENGE 19 NOVEMBRE. Ballada Gratuïta a Palafrugell
3a Ballada solidària en contra de la violència envers les dones
Plaça de Can Mario, Palafrugell

11.00 a 14.00

DILLUNS 20 NOVEMBRE: Classes a Palafrugell (Baix Empordà)
Classes a Palafrugell (Baix Empordà)
De 21.15 a 23.30 amb Rafel CorbíDIMECRES 22 NOVEMBRE: Classes a Palafrugell (Baix Empordà)
Isabel Ortiz: (Iniciats) 21.30 a 22.30 (Debutants) de 22.30 a 23,30

DIVENDRES 24 NOVEMBRE: Classes a Campllong (Gironès)
Rafel Corbí: (Improver/Intermediate Només Country) de 21.30 a 0.00
Isabel Ortiz: (Iniciats) de 21.30 a 23.30

Balls Country